Keikka-apu

Ikäihmisiin suuntautuvan vapaaehtoistoiminnan parissa toimii useita yhteisöjä Espoossa. Näistä osa tiivisti Santra-hankkeen kautta yhteistyötään ja toteutti pilotin (2011), joka loi kotona asuvia ikäihmisiä auttavan, satunnaista apua tarjoavan, vapaaehtoisten keikka-auttajien verkoston. Samalla avautui mahdollisuus osallistua toimintaan sellaisille vapaaehtoisille, jotka eivät halua tai pysty sitoutumaan toimintaan säännöllisesti ja pitkäksi aikaa. Malli toimintaan saatiin HelsinkiMissiosta. Tällä hetkellä Keikka-apua rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Keikka-apu on kertaluontoista toimintaa kotona asuvien ikäihmisten tueksi. Toiminnassa on mukana yli 100 koulututettua vapaaehtoista, ja vuositasolla avustuskäyntejä kertyy n. 1000. Konkreettisen yhdessä tekemisen lisäksi toiminnan tavoitteena on myös yksinäisyyden lievittäminen ja ennaltaehkäiseminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen. Keikka-avun periaatteista ja tulevista koulutuksista voit lukea lisää täältä.

Keikka-aputoimintaa koordinoidaan Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:stä käsin, mutta mukana kehittämistyössä ovat myös Espoon seurakunnat, Espoon kaupungin vanhusten palvelut, SPR:n Espoon ystävävälitys, Esbo svenska pensionärer ja HelsinkiMissio.

Lisätietoja: Keikka-avun koordinaattori, 050 381 0999, keikka(at)ejy.fi

Keikka-avun yhteyshenkilöt

Milla Koski, 050 381 0999, keikka@ejy.fi
Minttu Väisänen, 050 540 3432

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry