Verkoston toiminta

Espoon Vapaaehtoisverkosto on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n hallinnoimaa toimintaa, jota tukee Raha-automaattiyhdistys.

Yhteistyöfoorumi

Espoon Vapaaehtoisverkosto on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa organisoivia tahoja Espoon kaupungilta, seurakunnista sekä kolmannelta sektorilta. Verkoston toiminnan tavoitteena on hyödyttää jäsenyhteisöjä sekä edistää ihmisten hyvinvointia hyvin organisoidun vapaaehtoistoiminnan kautta.

Toiminnan moottorina jäsenyhteisöjen tarpeet

Santra -hanke (nyk. Espoon vapaaehtoisverkosto) käynnistettiin (2008) kehittämään espoolaista vapaaehtoistoiminnan kenttää. Tarve vapaaehtoistoimintaa kokoavasta, yhteistyötä ja näkyvyyttä luotsaavasta tahosta oli noussut esille ennen hanketta. Espoolaisen vapaaehtoistoiminnan kentän tilanne ja toimintaa organisoivien toiveet ja tarpeet kartoitettiin. Toimintakenttä oli hajanainen ja yhteistyö toimijoiden välillä oli vähäistä verrattuna todelliseen potentiaaliin. Vapaaehtoistoiminnasta yleisesti kiinnostuneen espoolaisen oli vaikea löytää mielekästä toimintaa. Tarve uusille vapaaehtoisille ja mahdollisuudelle tehdä yhteistyötä toisten samankaltaisten toimijoiden kanssa oli suuri, erityisesti eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, Espoon seurakuntien sekä Espoon kaupungin vapaaehtoistoimintaa organisoivien työntekijöiden piirissä. 

Verkostossa mukana olevat toimijat allekirjoittavat seuraavat asiat:

  1. Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta
  2. Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa
  3. Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan
  4. Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa
  5. Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä
  6. Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys

Verkoston yhteyshenkilöt

  • Katja Anoschkin, 050 572 4779
  • Monika Niskanen, 050 342 9917
  • Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
  • info(at)espoonvapaaehtoisverkosto.fi

© Espoon Järjestöjen Yhteisö ry